Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

DLS: Akut og Kronisk - NIV og Highflow

respiratoryDato: 1 okt 2020, Tid: 0830 - 1600, Sted: Gentofte

Tilmelding:  - gratis DLS medlemmer
  pdf Hent program (99 KB) | Se program

8th Pneumo Update Europe 2021 – VIRTUAL

2021 pneumo update

25-26 juni - virtuelt

  • 14 cutting-edge Update lectures across Pneumology, including „long-COVID“
  • All presentations to download for reference
  • Free access to VODs after the event
  • Abstract submissions for virtual ePoster displays
  • CME accreditation

Speaking faculty includes:

Roland Buhl, Germany – Scientific lead, Asthma
Sally Singh, UK – Hot Topic: „long-COVID“: Recovery & Rehabilitation Interventions
Luca Richeldi, Italy – Interstitial Lung Diseases
Marc Humbert, France – Pulmonary Vascular Diseases

Honorary Chair: Sylvia Hartl, Austria

https://pneumo-update-europe.eu

PhD: Improving healthcare quality in community acquired pneumonia

meeting 300px compressorInvitation to the public defence of the PhD thesis

Improving healthcare quality in community acquired pneumonia

By Markus Fally, MD

Department of Internal Medicine

Section for Respiratory Medicine

Copenhagen University Hospital – Herlev and Gentofte

Date and time: Wednesday, 16 June 2021, at 13.00 CEST

Due to the COVID-19 pandemic, the defence will be conducted digitally,without physical presence.

The defence can be joined via Zoom using the following link: https://ucph-ku.zoom.us/j/62731012568.

Participants are kindly asked to join the defence at least five minutesprior to the actual start.

pdf 2021 06 Invitation phd Markus (386 KB)

Ny ERS gruppe - Psychologists and Behavioural Scientists

ERS logoERS oprettede sidste år en selvstændig undergruppe for psykologer og adfærdsforskere under Assembly 9 (allied health professionals). Gruppen kan permanentgøres, hvis der er stor nok tilslutning blandt ERS-medlemmer inden kongressen i september. Lungemedicinere med særligt fokus på psykologiske faktorer og/eller helhedsorienteret behandling opfordres derfor til at slutte op om denne nye, faglige bevægelse i ERS, ved at tilmelde sig gruppen (man kan som ERS-medlem være tilmeldt op til tre forskellige grupper). Der opfordres ligeledes at hverve nye medlemmer, hvis man har kollegaer (fx psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter el.lign.) der kunne være interesseret i at blive en del af denne gruppe.

 

  • Hvis man allerede er medlem af ERS kan man tilmelde sig den nye undergruppe ved at gå ind i Edit Profile og så tilmelde sig gruppe ’09.04 – Psychologists and Behavioural Scientists’.

 

  • Hvis man ny-opretter sig som medlem af ERS, skal man ved registrering tilmelde sig en anden undergruppe, og man kan så derefter går ind i Edit Profile og tilmelde sig gruppe ’09.04 – Psychologists and Behavioural Scientists’.

Læs mere om arbejdet her
https://erj.ersjournals.com/content/56/3/2001881.long

Virtuel ERS 2021

ERS logoDLS Logo colour 4 FARVE opt 75DLS indbyder hermed til deltagelse i Virtuel-DLS-ERS. Desværre gør pandemien, at vi igen i år ikke kan møde fysisk til ERS, og derfor skal vi finde anden løsning.
Sidste år havde vi med stor støtte fra samarbejdspartnere i industrien arrangeret Virtuel Dansk ERS. Vi opfattede det selv som en succes med fysisk fremmøde af mere end 100 deltagere og live præsentation af danske ERS abstract mellem de 2 danske sites. Det gav virkelig god dynamik og en samhørighed mellem danske lungemedicinere internt gav os mulighed for at diskutere foredragene og også opleve at kunne kommentere på de nyeste landvindinger fra industrien. Ligesom vi ville gøre det til ERS.

Vi indbyder derfor igen til et ’fysisk’ arrangement hvor vi kan deltage i ERS, netværke i regionerne og nationalt og opleve lidt af den gode stemning, som vi plejer at føle ved ERS.
Vi håber, at I vil slutte op om dette brandgode tilbud for at møde kolleger og også præsentere jeres forskning for danske kolleger. Jer der ikke var med sidste år gik glip af en inspirerende oplevelse - vi andre gik glip at jeres faglige viden og behagelige selskab.
Emnerne som vil blive transmitteret vil være de store lungesygdomme, astma, KOL, ILD, lungekræft etc, men også allergi, grand clinical round, firma symposier. Vi vil forsøge at dække den brede lungemedicin, men der vil selvfølgelig også være mulighed for individuelle ønsker, og at man selv logger på en særlig session.

Desværre er der igen i år begrænsede pladser, og tilmeldingsperioden er kort. Først til mølle. Se nedenstående link.

http://www.dls-kongres.dk/ers/

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Ole Hilberg, formand DLS

HRCT kursus

lungemedicin webbilleder 12Praktiske informationer

Dato: Torsdag d. 11. November 2021 Kl. 10-17 samt Fredag 0900- 17
Sted: AC Hotel Bella Sky Copenhagen
Forplejning: Formiddagskaffe, frokost og frugt
Tilmelding: 
Kursusafgift: 300 kr. begrænset antal pladser
Indbetaling: Reg.nr. 4183 Kontonr. 0005425298
OBS: Kursusafgift overføres først efter bekræftelse fra DLS

pdf 2021 HRCT kursus program (643 KB)

Tiltrædelsesforelæsning for Professor Uffe Bødtger

Uffe Bdtger

Professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet

Dato: 14/10-21

Tid: ukendt

Sted: ukendt

Emne: Ukendt

Ny Professor: Elisabeth Bendstrup

elisabeth bendstrup 200pxDet er med stor glæde, vi kan fortælle, at vi har fået endnu en professor indenfor det lungemedicinske område. Elisabeth Bendstrup er ny klinisk lærestolsprofessor i lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital. Hun tiltrådte den 1. januar 2021. 

DLS Ønsker hende tillykkedls logo low

Læs mere her

https://www.lunge.dk/forskning/nyheder-ny-professor-har-fokus-paa-sjaeldne-lungesygdomme