Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 29-30. november, 2019. Odense

Emner: Lungecancer, hoste, allergi m.m.

 

0339 checkbox checkedSÆT KRYDS I KALENDEREN: 15. november 2019 afholdes 1-dags Symposium om Maligne Pleuraeffusion på SUH Roskilde.

Key speakers: professor Nick Maskell og lektor Rahul Bhatnagar, Southmead Hospital & Bristol University, UK.

Endelig program med tilmeldingsmulighed forventes senest 1. juni 2019.

Uffe Bødtger og Paul Frost Clemensen, Lungemedicinsk afd, Næstved og SUH Roskilde, Region S.