Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 29-30. november, 2019. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

Emner: Lungecancer, hoste, allergi m.m.

 

dls logo low 90px transparentTid: 22 januar 2020

Kl: 09-16

Sted: Vejle Sygehus

Tilmelding: 

Målgruppe: Læger og Sygeplejespecialister i Region Syd, Midt og Nord

Pris: 250 kr

Indbetaling: Reg.nr. 4183 kontonr. 0005425298, men først du har fået bekræftet der er plads

  pdf Invitation og program (771 KB)