Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 27-28. november, 2020. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

FYL årsmøde 26 November, Odense

Emner: følger

 

 

Åndenød er ved lungesygdom et kardinalsymptom. Ved fremskreden lungesygdom påvirkes patienterne i en grad, hvor deres livskvalitet og livsførelse påvirkes. Dertil skaber det hos patienter med progredierende sygdom en reel bekymring for, hvor svær åndenøden bliver ved livets afslutning. Palliationskurset fokuserer på den svære åndenød samt flere vinkler på håndteringen af denne.Åndenød er ved lungesygdom et kardinalsymptom. Ved fremskreden lungesygdom påvirkes patienterne i en grad, hvor deres livskvalitet og livsførelse påvirkes. Dertil skaber det hos patienter med progredierende sygdom en reel bekymring for, hvor svær åndenøden bliver ved livets afslutning. Palliationskurset fokuserer på den svære åndenød samt flere vinkler på håndteringen af denne.

Oplæggene ligger desuden op til diskussion og erfaringsudveksling. Der er til frokost sat tid af til at netværke.

Målgruppen for 1-dags palliationskursus er læger, medlemmer af Dansk Lungemedicinsk Selskab samt Dansk Selskab for Palliativ Medicin.

Program

8.30 – 9.00 Ankomst, kaffe/te og morgenbrød

9.00 – 9.30 Velkomst og introduktion til dagens emne: Når dyspnø bliver altgennemgribende.
v. Anita Rath Sørensen, Overlæge, Lungemedicinsk afsnit / Palliativt team, HEV.

9.30- 10.30 Mindfullness og kognitiv terapi til svært lungesyge.
v. Ingeborg Farver-Vestergaard, Psykolog, AUH
Dorte Bove, Sygeplejerske, Nordsjællandshospital

10.30-10.45 Pause

10.45-11.45 Åndenødshåndtering / farmakologisk behandling
v. Anders Løkke, Overlæge, Sygehus Lillebælt

12.00-13.00 Frokost og netværke med kollegaer

13.00-15.00 Farmakologisk behandling af Åndenød med opioider.

v. Birgit Åbom, Overlæge, Roskilde palliationsenhed
Sissel Kronborg, 1. reservelæge, AUH

15.00-15.15 Afslutning og evaluering