Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 27-28. november, 2020. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

FYL årsmøde 26 November, Odense

Emner: følger

 

 

 

Tid

Emne og varighed

Oplægsholder

09.30-09.40

 

Velkomst

Anders Løkke, specialeansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

09.40-10.45

KOL guidelines

-          Opdatering af DLS KOL-vejledning 2020

-          Cases og diskussion

Anders Løkke, specialeansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

10.45-11.00

 

Pause (15 min.)

11.00-12.15

 

Angst og psykisk sygdom hos patienter med KOL

-          Livskvalitet & mindfulness hos patienter m/KOL

Ingeborg Farver-Vestergaard, psykolog, PhD, Sygehus Lillebælt

12.15-13.00

Frokost (45 min.)

13.00-14.15

Inhalationsteknik med workshop

Lotte Jørgensen og Karoline King, sygeplejersker, KOL-klinikken, Aarhus Universitetshospital

14.10-14.30

Pause (15 min.)

14.30-15.45

Rehabilitering i et bredere perspektiv

-          Struktureret sangtræning versus normal rehabilitering (PhD projekt)

 

Mette Kaarsgaard

MSc og PhD, Næstved Hospital

15.45-16.00

Afrunding og tak for i dag

Anders Løkke, specialeansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

Sted:             Vejle Sygehus, Auditoriet på Bjerget, Beriderbakken 28, 7100 Vejle.

                      Følg Beriderbakken, Auditoriet ligger til højre for Kræft Patienternes Hus.

Ankomst og kaffe fra kl. 9:00

Forplejning:   Formiddagskaffe m/frugt, frokost og eftermiddagskaffe m/kage/frugt

Målgruppe:

Læger i hoveduddannelse/yngre læger samt lungemedicinske speciale-sygeplejersker, men alle er velkomne. Der er begrænsede pladser, som vil blive fordelt efter et først til mølle-princip.

Tilmelding:
Kursusafgift: 250 kr. begrænset antal pladser
Indbetaling: Reg.nr. 4183 Kontonr. 0005425298
OBS: Kursusafgift overføres først efter bekræftelse fra DLS

Kurset er sponsoreret af Boehringer Ingelheim Danmark