Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Kvaliteten af lungefunktionsundersøgelsen, spirometri, trænger til et løft i hele Europa og dermed også i Danmark. Det er blevet klart gennem projektet ESDL, som er et ERS initiativ. Vi har i Danmark deltaget i udviklingen af dette projekt og har kvalificeret os til at kunne gennemføre kurserne. 

En beskrivelse af projektet ESDL fremgår af http://dev.ersnet.org/904-esdl.htm            

Flemming Madsen er blevet autoriseret som kursus Director og har sammen med Ole Find Pedersen deltaget i udviklingen af uddannelsen. Siden har han fået støtte af Birgitte Hanel, Jann Mortensen og Kirsten Sidenius. 

Se mere under ESDL fanebladet