Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Der afholdes 4 implementeringsmøder i Databasen for Astma i Danmark:

Aarhus d. 1. februar kl. 15.15-17.45 på Aarhus Universitetshospital Skejby, Auditorium B, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Odense d. 2. februar kl. 15.00-17.30 på Odense Universitetshospital, WP 25 auditoriet, J.B. Winsløvs Vej 25, stuen, 5000 Odense C

Aalborg d. 3. februar kl.15.00-17.30  på Aalborg Universitetshospital Syd, Hobrovej 18-22, 9100 Aalborg (Nærmere oplysning om lokale foreligger endnu ikke, og vil fremgå af det endelige program)

København Nord Vest d. 10. februar kl. 15.00-17.30 på Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København Nord Vest, Indgang 50, Uddannelsescentret, Auditorium 1.

Et endeligt program sendes ud i uge 2. Tilmelding skal ske til databasens kontaktperson Lene Korshøj på mail: , senest. 25/1 2016.

Læs mere her