Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Forebyggelsesforskning og Uddannelse i Steno Diabetes Center og uddannelsesenheden i Region hovedstaden afholder konferencen ”Patientuddannelse for alle”, hvor man kan få indsigt i nye sundhedspædagogiske tilgange og metoder, med diabetes som case.

Vi ønsker at annoncere for konferencen i jeres kalender på foreningens hjemmeside, da vi mener at konferencen kunne have interesse for jeres netværk.

Der vil være oplæg i plenum ved den hollandske Professor Dr Frank J. Snoek. Desuden taler Professor Bjarne Brun Jensen, Filosof Anders Fogh Jensen, Programchef Ulrik Meyer, Chief Medical Officer Jannik Hilsted samt et Patientpanel. Endvidere afholdes seks parallelle workshops med oplæg fra anerkendte forskere og faglige ressourcepersoner med kendskab til sundhedspædagogik i relation til patientuddannelse.

Målgruppen for arrangementet er ledere og medarbejdere på hospitaler, kommuner og almen praksis, forskere, undervisere samt beslutningstagere inden for sundhedsvæsnet. 

Konferencen afholdes den 12. oktober 2016 kl. 09.00-16.00, i Tivoli Hotel & Congress Center.