Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

 

Den 1. maj 2018 tiltrådte Vivi Schlünssen som professor i Arbejds- og Miljømedicinsk Epidemiologi ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Fredag den 7. december 2018 kl. 14.00 holder Vivi Schlünssen tiltrædelsesforelæsning med titlen:”Miljøets bidrag til lungesygdom – betydning af eksponeringer fra før fødsel og til sent i livet”

Forelæsningen foregår på dansk og finder sted på: Aarhus Universitet, Bartholins Allé 4, Bygning 1262, Lokale 101/Samfunds-medicinsk Auditorium, 8000 Aarhus C.

Efter forelæsningen er der reception på:Aarhus Universitet, Bartholins Allé 2, Bygning 1260, Frokoststuen, 8000 Aarhus C.