Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 29-30. november, 2019. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

Emner: Lungecancer, hoste, allergi m.m.

 

 

University of Copenhagen, Center for Health and SocietyUniversity of Copenhagen, Center for Health and SocietyØster Farimagsgade 5, Building 35, room 35.01.06, DK-1353 Copenhagen KNB: Entry from Gammeltoftsgade 13

Program

Welcome and introduction by Head of Department Steffen Loft, Department of Public Health,University of Copenhagen

Inauguration by Vice-Dean for Education Hans Henrik Saxild,Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen

After the inaugural lecture, the Department of Public Health and the Global Health Section host areception outside the lecture room

All are welcome.

For practical reasons, participants are encouraged to register here