Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

 

Danmarks Lungeforening inviterer til årsmøde og generalforsamling 2014 fra kl. 14.00-17.30 med efterfølgende buffet. Glæd dig til en spændende dag, hvor du kan få ny viden og møde patienter og fagprofessionelle og andre med interesse i lungerne. Der er fri entré for alle - både medlemmer og ikke medlemmer. Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du afgive din stemme her.

Program for dagen

Kl. 14.00-16.15 - velkomst ved administrerende direktør i Danmarks Lungeforening, Anne Brandt, og fagligt program med tre spændende oplæg om tidlig opsporing af lungesygdomme. Se hele det faglige program og læs mere om oplæg og oplægsholdere.

Kl. 16.15-16.30 - pause

Kl. 16.30-17.30 - formelt program (generalforsamling). Se hele det formelle program og kandidtater til valg til Danmarks Lungeforenings bestyrelse.

Kl. 17.30 - buffet for alle

Vi glæder os til at se dig!