Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse Region Øst

Ledreborg Allé 40 st.

2820 Gentofte

Tlf. 39 75 06 80

Email: 

Web: www.laegeuddannelsen.dk

 

Videreuddannelsesrådet består af:

1) Formand, Helle Andreasen

2) Nanna Helmer, sekretariatet

3) Udd.ansvarlige ovl. fra involverede afd.

4) Thomas Lund, FYL repræsentant

5) repræsentant fra YL. 

Se kompetenser i for de forskellige forløb her

Ansættelsesforløb

Ny sammensætning træder i kraft pr 1/11-2013 for nyansatte

Start 1. maj Forløb 1  Forløb 2  Forløb 3 
1. år Roskilde  Holbæk  NOH Hillerød 
2. år  HVH  Næstved  Gentofte 
3. år  HVH  Næstved/RH 6mdr.  BBH 
4. år Gentofte Holbæk BBH
5. år Roskilde Gentofte NOK Hillerød

 

Start 1. november Forløb 1  Forløb 2  Forløb 3 
1. år HVH  NOH Hillerød  Herlev 
2. år  Næstved  Roskilde  BBH 
3. år  Næstved/RH 6mdr.  Roskilde  BBH 
4. år HVH Gentifte Gentofte
5. år Gentofte NOH Hillerød Herlev