Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 27-28. november, 2020. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

FYL årsmøde 26 November, Odense

Emner: følger

 

Videreuddannelsessekretariatet

Videreuddannelsesregion Nord

Regionshuset Viborg

Skottenborg 26

8800 Viborg

Email: 

Web: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ansættelsesforløb:

Start 1.9.2013:

Aalborg/Vendsyssel/Aalborg

Aarhus/HE Vest/Aarhus

Aarhus/HE Midt, Silkeborg/Aarhus

extra forløb: Aahus-Horsens-Aahus

Start 1.3.2014

Aalborg/Randers/Aalborg

Aarhus/Horsens/ Aarhus

Aarhus/ HE Midt, Viborg/Aarhus