Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Der foreligger tre RCT (randomiserede kontrollerede studier) af substitutionsbehandling med alfa-1-antitrypsin til patienter med emfysem på baggrund af homozygot alfa-1- antitrypsinmangel.

Det seneste studie blev publiceret i Lancet i 2015.

Bestyrelsen for DLS har bedt overlæge Torgny Wilcke, Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital om, at udarbejde en mini-MTV, med henblik vurdering af effekt og bivirkninger af substitutionsbehandling med alfa-1- antitrypsin. Mini-MTV skal indsendes til KRIS med henblik på indikation for at indføre behandlingen i Danmark.