Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

I går skrev Dagensmedicin.dk, at Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) tager afstand fra ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen. Kampagnen kritiseres for at lægge et unødig pres på lægerne i almen praksis ved at opfordre til udbredt undersøgelse af raske borgere. Kritikken følges også op på ugeskriftet.dk.

- I Dansk Lungemedicinsk Selskab er vi ganske uforstående overfor kritikken, siger formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, overlæge og dr. med. Ole Hilberg.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har bakket op om Pust liv i din hverdag kampagnen siden planlægningsfasen og siddet med i arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen, hvor DSAM i øvrigt også har været repræsenteret.

Dansk Lungemedicinsk Selskab anser på ingen måde kampagnen som screening og mener, at den lægger op til en yderst vigtig og meget relevant opsporingsindsats over for mennesker med uopdaget KOL.

- KOL er i dag den hyppigste enkeltårsag til akutte indlæggelser af voksne og den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark. Der er 5.500 KOL relaterede dødsfald om året, og vi har en kedelig EU rekord som det land, hvor der dør forholdsvist flest af KOL, siger formand Ole Hilberg.

Formanden for Dansk Lungemedicinsk Selskab glæder sig derfor over, at vi for første gang nogensinde i Danmark har en kampagne, der retter sig mod personer, som har symptomer på KOL, og hvor man opfordrer til, at der måles lungefunktion.

- I Dansk Lungemedicinsk Selskab finder vi dette ligeså naturligt som at måle blodtrykket. At det skulle være den generelle holdning blandt landets praktiserende læger, at man ikke kan afse tid til de patienter, som søger læge på baggrund af kampagnen, er vi helt uforstående overfor, da det jo netop er en af deres kerneydelser at finde og forebygge på et tidligt stadie, siger Ole Hilberg.

Det er tydeligt i kampagnematerialet, at kampagnen retter sig mod mennesker med symptomer på KOL.  ”Hoste? Åndenød? Har du KOL? Få et lungetjek” står der i kampagnens centrale logo, som er trykt på både plakater, balloner og pjecer. Dansk Lungemedicinsk Selskab står derfor 100 % bag budskaberne i kampagnen.

- En del mennesker vil kun have meget sparsomme symptomer, før deres lungefunktion er halveret. Da lungefunktionen falder livet igennem vil nogle først opleve de svære symptomer, når de er blevet ældre, fortæller formand Ole Hilberg.

Behandlingen af KOL er rygestop, medicin og fysisk aktivitet. Dette omtales tydeligt både i kampagnens folder og i de tre små filmklip, som følger med kampagnen.

- Vi er alle ganske enige om, at den væsentligste ”behandling” er rygestop, som vi må sande, at ingen endnu er lykkes med at løse. Rygestoppet vil også nedsætte risikoen for død af andre årsager som fx flere kræftformer og hjerte-karsygdomme, siger formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab Ole Hilberg.

Og han tilføjer:

- Vi har i Danmark en tradition for, at al henvendelse om sygdomstegn går gennem almen praksis. Vi er meget kede af, at almen praksis har valgt at stå af, når det gælder lungesygdomme, da det ret beset er borgernes eneste chance for at blive undersøgt uden, at de skal have penge op af lommerne.

På vegne af

Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab

Tlf.: 20 87 86 94

E-mail: