Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 23-24. november, 2018. Kongres- og kulturhus Odeon, Odense

Emner: Avanceret emfysembehandling, Diseases of the pleura: infections and recurrent pleural effusions, Klagesager, Rehabilitering hos kronisk lungesyge, Differentialdiagnostiske undersøgelser ved mistanke om astma

 Program | Hjemmeside | Tilmelding

 

 

Der er i de forløbne år udgivet 50 retningslinjer indenfor alle dele af lungemedicinen, som bliver brugt flittigt i dagligdagen.

Hvis du har lyst til at præge arbejdet med retningslinjer enten med forslag til en ny retningslinje eller som deltager i en af de mange arbejdsgrupper er du meget velkommen.

Kontakt Overlæge Thomas Kromann Lund på Mail: