Der er i de forløbne år udgivet 50 retningslinjer indenfor alle dele af lungemedicinen, som bliver brugt flittigt i dagligdagen.

Hvis du har lyst til at præge arbejdet med retningslinjer enten med forslag til en ny retningslinje eller som deltager i en af de mange arbejdsgrupper er du meget velkommen.

Kontakt Overlæge Thomas Kromann Lund på Mail: