Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

dls logo lowDLS har i 2019 måttet flytte sekretariatsfunktion fra Lungeforeningen til vores eget sekretariat.

DLS medlemslister inkl. medlemskab af ERS har ikke været helt opdateret de seneste år, men der arbejdes i øjeblikket hårdt på at få alt bragt i orden. I fremtiden vil ansøgning om medlemskab af DLS foregå via sekretariatet og medlemskontingent vil i blive administreret via LVS. Lungeforeningen har ikke længere nogen sekretariatsfunktion for DLS så undlad venligst at kontakte dem.

Indtil alle aftaler og links er bragt i orden, bedes alle forespørgsler om indmeldelse og ERS medlemskab fremsendes til .

Alle forespørgsler vil blive besvaret så snart det er muligt.

Ole Hilberg

Formand for DLS