Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

UffeBodtger 200pxOverlæge, PhD, forskningslektor Uffe Bødtger og Medicinsk afdeling M1, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehus har modtaget en tre-årig bevilling på 3,8 MIO kr fra Kræftplan IV til PhD-projekter i optimeret udredning af mistænkt kræft i lunge og lungehinder.

Den betydelige bevilling er målrettet forskning i rationel brug af EUSb ved udredning af esofagusnære læsioner i lunger, pleura, mediastinum og infradiafragmatiske læsioner samt til forskning i rationel udredning af tilbagevendende pleuraeffusioner med fokus på timing af udredning og identifikation af prognostiske og diagnostiske biomarkører.

Uffe Bødtger fortæller: "Der har hidtil ikke været politisk fokus på, at valg af opimale behandling til vore patienter er 100% afhængig af optimal udredning. Mens EUSb-projektet er allerede i gang på både Næstved og Roskilde sygehus, så er pleuraprojektet et resultat af en storstilet satsning og samarbejde mellem mange specialer i Region Sjælland med DLS-pleuragruppen som en central nøglespiller.

Rekruttering af 2-3 erfarne yngre læger til de kliniske PhD-stillinger pleuraprojektet samt af forskningssygeplejersker forventes afsluttet i løbet af få måneder, så projektet er i luften senest i sidste kvartal af 2019. Det er et stort løft for dansk lungemedicin, at der nu afsættes penge til udredning som led i ny kræftplan. Vi glæder os!"