Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 29-30. november, 2019. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

Emner: Lungecancer, hoste, allergi m.m.

 

schoolPhD forsvar Pradeesh Sivapalan
Fredag, 13. december 2019, 14:00 - 17:00

Cand.med Pradeesh Sivapalan forsvarer sin ph.d. "Systemic Corticosteroid Therapy in Acute
Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease – Infectious Complications and Personalized Therapeutic Approaches"

Sted: Mærks Tårnet, Nielsine Nielsen auditoriet kl 14-17 og efterfølgende reception samme sted.  

Principal supervisor: Overlæge, forskningslektor, Jens-Ulrik Jensen

Assessment Committee:
(Chairperson) overlæge, klinisk lektor, Nina Godtfredsen
Professor John Hurst
Forskningsleder, klinisk lektor, Christian Borbjerg Laursen

pdf Invitation (304 KB)