Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 27-28. november, 2020. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

FYL årsmøde 26 November, Odense

Emner: følger

 

 

Uffe Bødtger, overlæge, ph.d. og forskningslektor, skifter nu tituleringen ud med professor. Det skete officielt d. 1. juni 2020 efter en længere udnævnelsesproces.

- Jeg er selvfølgelig meget glad – men mest på hele forskningsenhedens vegne, fordi vi sammen har leveret noget, der har udløst denne udnævnelse, indleder Uffe Bødtger, der gennem flere år har stået i spidsen for en lungemedicinsk forskningsenhed på Næstved Sygehus.

- Samtidig er jeg også stolt over at være nået hertil, og jeg er meget ydmyg over for min nye titel og det arbejde, der venter. Jeg kan være lidt nervøs for, om jeg har købt et jakkesæt, der kan vise sig at være for stort, siger Uffe Bødtger med et lille smil.

Professoratet er femårigt og evalueres løbende. Visionen for forskningsarbejdet er overordnet at forbedre udredning, behandling og pleje af patienter med lungesygdomme. Fokus er på tilstande, som fylder meget på lungeafdelingerne i Region Sjælland, såsom mistænkt kræft i lunge eller lungehinder, eller ukontrolleret KOL eller astma. Dertil forventer Uffe Bødtger at facilitere forskning inden for M1s øvrige specialer (mave-tarm-medicin og rheumatologi) og at udvikle det tværfaglige og tværsektorielle forskningssamarbejde.

Stærkt forskningsmiljø på NSR sygehuse

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er der et stort fokus på forskning. Sygehusene har gennem flere år opbygget et stærkt og omfattende forskningsmiljø, hvor over 60 forskere er tilknyttet som professorer, lektorer, post-docs og ph.d.'er.

Derfor glæder udnævnelsen også lægefaglig vicedirektør på NSR sygehuse, Henrik Stig Jørgensen:

- Uffe Bødtger er en stor kapacitet – både lægefagligt og forskningsmæssigt – og det glæder mig meget på både Uffes, forskningsenhedens og hele NSR sygehuses vegne, at det store arbejde nu har udløst et professorat. Det er ikke alene en blåstempling af forskningsarbejdet, det er også et kvalitetsstempel for vores sygehuse, indleder Henrik Stig Jørgensen og fortsætter:

- Vi har på NSR Sygehuse netop underskrevet en meget ambitiøs og fokuseret forskningsstrategi for vores sygehuse, som Uffes forskning passer rigtigt godt ind i. Dette professorat er derfor rigtigt glædeligt i den sammenhæng, og det giver medvind til ambitionerne for hele NSR og de dedikerede medarbejdere.

Uffe Bødtger har hidtil fungeret som overlæge og forskningslektor på Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus og sideløbende været tilknyttet Syddansk Universitet som klinisk lektor med forskningsopgaver i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, samt forskningslektor på Roskilde Sygehus. Han vil fortsat være tilknyttet disse – blot med den nye titel.

Fakta om Uffe Bødtger

2020-: Professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning

2017-: Forskningslektor tillige ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde

2012-2020: Forskningslektor ved M1 og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

2011-: Ansat som lungemedicinsk overlæge på Næstved Sygehus

1999-2002: Ph.d. på Rigshospitalet

1989-1997: Uddannet fra Københavns Universitet

Formand for Dansk Lungemedicinsk Selskabs Pleuragruppe

Initiativtager til forskningskonsortiet

Pleura-EXACT. Tidligere næstformand i Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Tidligere formand i Medicinrådets arbejdsgruppe for Svær Astma.

Uffe Bødtger bor i Fensmark ved Næstved, er 51 år, gift, har fire børn og et barnebarn