Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 27-28. november, 2020. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

FYL årsmøde 26 November, Odense

Emner: følger

 

advise 300px compressorLuftvejshyperreaktivitet i type 2 lav astma – prævalens, mekanismer og effekt af behandling

Ph.d.-afhandlingen er baseret på 3 studier der undersøger sammenhænge mellem luftvejshyperreaktivitet hos patienter med type 2 lav astma og effekt af behandling med inhalationssteroid samt anvendeligheden af en ny frysemetode til udtagelse af vævsprøver fra luftvejene. Studierne viste at man opnår større vævsprøver med en bedre bevarelse af vævet ved anvendelse af frysemetoden uden at øge risikoen for komplikationer. Luftvejshyperreaktivitet er til stede hos en tredjedel af patienter med type 2 lav astma og i vævsprøver fra ubehandlede astmapatienter med luftvejshyperreaktivitet fandt vi en forskel i typen af mastceller der dominerede i luftvejene hos patienter med henholdsvis type 2 høj og type 2 lav astma. Effekten af behandling med inhalationssteroid på luftvejshyperreaktivitet var markant og sammenlignelig hos patienter med både type 2 høj og type 2 lav astma og antallet af mastceller i luftvejene blev samtidig reduceret i begge patientgrupper tydende på at tilstedeværelsen af luftvejshyperreaktivitet kan prædiktere et favorabelt respons til inhalationssteroid.

Tid: 11 september 2020 kl Kl. 12.30

Sted: Center for Translationel Forskning, Nielsine Nielsens Vej 80, 2400 København NV.