Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 27-28. november, 2020. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling

FYL årsmøde 26 November, Odense

Emner: følger

 

Laurits Frøssing forsvarer sin ph.d. den 2. oktober 2020 kl. 13.00 i Auditoriet, bygning 50, Bispebjerg Hospital.

Undertyper type 2 inflammation ved svær astma: prævalens og effekt af steroid behandling

Ph.d.-afhandlingen er baseret på 3 studier og undersøger undertyper af type 2 luftvejsinflammation hos patienter med svær astma og relaterer disse undergrupper til aktivitet af de forskellige T2 signalveje samt til effekt af binyrebarkhormon. Herudover undersøges anvendeligheden af en forsimplet opsamlingsmetode af sputum med henblik på gen ekspression.

Studierne viser at type 2 luftvejsinflammation er tilstede i hos de fleste patienter med svær astma, men at den forskelligartethed af type 2 inflammation som vi identificerer ved hjælp af gen ekspression ikke umiddelbart afspejles af de konventionelle biomarkører. Ydermere, finder vi et mønster af IL-13 relateret gen ekspression som peger på at IL-13 er overflødig i patofysiologien ved svær astma. Slutteligt viser vi, at den forsimplede metode til opsamling af sputum er en præcis måde at bestemme luftvejsinflammation på, som muliggør undersøgelse af luftvejsinflammation i en travl klinisk hverdag.

Sted Auditoriet, bygning 50, Bispebjerg Hospital.