Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

ERS logoERS oprettede sidste år en selvstændig undergruppe for psykologer og adfærdsforskere under Assembly 9 (allied health professionals). Gruppen kan permanentgøres, hvis der er stor nok tilslutning blandt ERS-medlemmer inden kongressen i september. Lungemedicinere med særligt fokus på psykologiske faktorer og/eller helhedsorienteret behandling opfordres derfor til at slutte op om denne nye, faglige bevægelse i ERS, ved at tilmelde sig gruppen (man kan som ERS-medlem være tilmeldt op til tre forskellige grupper). Der opfordres ligeledes at hverve nye medlemmer, hvis man har kollegaer (fx psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter el.lign.) der kunne være interesseret i at blive en del af denne gruppe.

 

  • Hvis man allerede er medlem af ERS kan man tilmelde sig den nye undergruppe ved at gå ind i Edit Profile og så tilmelde sig gruppe ’09.04 – Psychologists and Behavioural Scientists’.

 

  • Hvis man ny-opretter sig som medlem af ERS, skal man ved registrering tilmelde sig en anden undergruppe, og man kan så derefter går ind i Edit Profile og tilmelde sig gruppe ’09.04 – Psychologists and Behavioural Scientists’.

Læs mere om arbejdet her
https://erj.ersjournals.com/content/56/3/2001881.long