Øget brug af CT i de nordiske lande

Nyheden hos SST | Statement

De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder er opmærksomme på den øgede brug af computertomografi (CT). CT er et uvurderligt diagnostisk redskab,
men det er vigtigt at fastholde opmærksomheden på de potentielle risici og at undgå uberettigede CT-undersøgelser.

De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder har derfor udarbejdet en fælles udtalelse vedrørende CT-undersøgelser, som hermed tilsendes jer. Dokumentet udsendes til en række faglige selskaber og lægges desuden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med nedenstående introduktion:

CT indebærer langt højere stråledoser sammenlignet med konventionelle røntgenundersøgelser. Dette har resulteret i øgede doser til befolkningen fra medicinsk billeddiagnostik. I de nordiske lande er antallet af CT-undersøgelser vokset markant de sidste 20 år, og i øjeblikket bidrager de med 50 - 80 % af befolkningens samlede dosis fra røntgenundersøgelser. Det er også væsentligt, at brugen af CT til pædiatriske patienter er steget, da børn er mere følsomme for stråling i forhold til voksne.

Stærkere fokus på berettigelse og optimering I en fælles udtalelse opfordrer de nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder fagfolk i de nordiske lande, der anvender CT, til at fokusere på optimering og berettigelse, især sidstnævnte. I udtalelsen understreger strålebeskyttelsesmyndighederne vigtigheden af følgende tre elementer i indsatsen for at undgå uberettigede CT-undersøgelser:

  • Opmærksomhed på strålerisikoen
  • Relevans bl.a. ved kun at anvende CT, hvor der foreligger et relevant klinisk spørgsmål, hvor udfaldet af den kliniske problemstilling afhænger af CT-undersøgelsen, og hvor ikke-ioniserende alternativer som MR og UL er inferiøre
  • Løbende overvågning af anvendelsen gennem bl.a. interne og eksterne audits.

Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge udviklingen inden for CT tæt.

Med venlig hilsen

Mette Øhlenschlæger 
Institutchef 
Statens Institut for Strålebeskyttelse 

Søren Brostrøm
Enhedschef, overlæge, ph.d., MPA
Sygehusbehandling og Beredskab