Retningslinjer for undersøgelse for latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α-hæmmere og andre biologiske lægemidler hos dermatologiske, reumatologiske,  gastro-enterologiske og lungemedicinske patienter. pdf Se her (311 KB)