Gruppen af Yngre Lungelæger (GYL) bliver til Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL). Læs mere her og om vedtægterne under FYL