Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Udvalget består af Lars Laursen (hovedkursusleder), Lars Pedersen, Julie Janner, Helle Dall Madsen og Elisabeth Bendstrup. Delkursuslederne er Tina Skjold, Paul Clementsen, Lars Konge, Jann Mortensen, Martin Iversen og Peter Lange.

Formålet med opdatering og revision af kurserne er at sikre en kursusrække, der er i overensstemmelse med den nye målbeskrivelse i Intern medicin: Lungemedicin. Samtidig ændres kurserne, så overlap af emner så vidt muligt undgås, der søges en mere ligelig geografisk fordeling af kurserne, der arbejdes på årlige kurser og der tilstræbes en mere problemorienteret læring herunder bl.a. case-baseret undervisning frem for katedrale indlæg. Endelig arbejdes der på en mere struktureret rækkefølge af kurserne så emnerne så vidt muligt planlægges for hele hoveduddannelsesforløbet og sv.t. de kliniske opgaver. Det er forhåbningen at disse ændringer kan implementeres i 2016.

Tilmelding til kurser i 2015 foregår indtil videre til den enkelte delkursusleder. Ved tilmelding er det vigtigt at oplyse navn, arbejdssted, mailadresse, telefonnummer og tid til afsluttet hoveduddannelse. Deltagere med kortest tid tilbage af hoveduddannelsen prioriteres.

Se nu værende kursus række for 2015-2017 her

På udvalgets vegne

Elisabeth Bendstrup