Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemediciner, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 23-24. november, 2018. Kongres- og kulturhus Odeon, Odense

Emner: Avanceret emfysembehandling, Diseases of the pleura: infections and recurrent pleural effusions, Klagesager, Rehabilitering hos kronisk lungesyge, Differentialdiagnostiske undersøgelser ved mistanke om astm

 

Information omkring nye specialespecifikke kurser findes her

  pdf 2016 -2021 Kursus dage (439 KB)

  pdf Generelt om den nye kursus rækkefølge (60 KB)

Her er også information omkring overgangsordning

HU-læger med opstartet uddannelse før 1. september 2015:

ALLE kurser du har tilmeldt dig er annulleret. Du skal derfor foretage fornyet tilmelding til de kurser du mangler

Liste over de enkelte kurser