Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

 

FYL og DLS’ Forskningsseminar d. 11. november 2019

Vi afholder igen i år et forsknings- og visionsseminar for alle forskningsinteresserede læger i lungemedicinen.

Dato: 11. november 2019 kl. 9.00 – 18 + middag
Sted: Odeon, Odense
Hvem kan deltage?Seminaret inkl. frokost og middag er gratis for alle medlemmer i FYL eller DLS. Alle med interesse for lungemedicinsk forskning er velkomne, uanset hvor forskningsaktiv man er!

Hvad byder programmet på i år?

  • Præsentation af pågående/kommende forskning inden for forskellige lungemedicinske områder ved forskningsledere fra hele landet
  • Oplæg om ”hvilke metoder kan anvendes til at besvare dit forskningsspørgsmål” ved erfarne forskere indenfor områderne: Registerforskning, Klinisk forskning og Translationel forskning
  • ”Forskerdating”; mød din kommende vejleder, find et nyt forskningsprojekt eller find nye samarbejdspartnere

Tilmelding:Hvis du ønsker at deltage vil vi sætte stor pris på, at du hurtigst muligt tilmelder dig.

Skriv dit navn, kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) samt afdeling til . Angiv desuden venligst følgende i tilmeldingen: Stilling (KBU, intro, HU, speciallæge), tidligere forskningserfaring, særlige interesseområder. Derved kan vores oplægsholdere forberede sig bedst muligt. Seneste tilmelding er 30. sep. 2019.HUSK at anføre i tilmeldingen om du deltager i middagen eller ej.

Program

09.00-10.00 Kaffe, te og morgenmad

10.00-10.15Velkomst

Hvor står vi nu og hvor er vi på vej hen?

10.15-10.30 Astma v. Asger Sverrild, Læge, Ph.d., post-doc, Bispebjerg Hospital

10.30-10.45 KOL v. Ole Hilberg, Overlæge, DMSc, Professor, Vejle Sygehus

10.45-11.00 Lungecancer og Interventionel forskningv. Uffe Bødtger, Overlæge, Ph.d., forskningslektor, Næstved Sygehus

11.00-11.15 Interstitielle lungesygdomme v. Jesper Rømhild Davidsen, Overlæge, Ph.d., forskningslektor, Odense Universitets Hospital

11.15-11.30 Infektionsmedicin v. Jesper Rømhild Davidsen, Overlæge, Ph.d., forskningslektor, Odense Universitets Hospital

11.30-12.00 Kaffepause og besøg standene

12.00-13.00 Forskerdating: Repræsentanter for de nævnte overgrupper sidder ved hver sit bord. Man går til det/de bord(e) med ens interesse.

13.00-14:15 Frokost og besøg standene

Hvilke metoder kan anvendes til at besvare dit forskningsspørgsmål?

14.15-14.30 Registerforskning v. Ole Hilberg, Overlæge, DMSc, Professor, Vejle Sygehus

14.30-14.45 Translationel forskning v. Asger Sverrild, Læge, Ph.d., post-doc, Bispebjerg Hospital

14.45-15.00 Klinisk forskning v. Jens Ulrik Stæhr Jensen, Overlæge, Ph.d., forskningslektor, Gentofte Hospital

15.00-15.45 Forskerdating: Repræsentanter for ovennævnte grupper sidder ved hvert sit bord. det/de bord(e) med ens interesse.

15.45-16.15 Kaffe, kage og besøg standene

Hvordan får man et ambitiøst projekt til ”at glide”?

16.15-16.45 Samarbejde med klinisk epidemiologisk afdeling v. Kristine Højgaard Allin, læge, Ph.d., forskningslektor, Frederiksberg Hospital

16.45-17.15 Forskning i en klinisk hverdag; troubleshootingv. Jens Ulrik Stæhr Jensen, Gentofte Hospital

18.00-22.00 Middag på Bistro Hans Christian

UDSTILLERE

ALK-Abelló

AstraZeneca

Chiesi

Glaxo-Smith-Kline

Intramedic

Novartis

Vingmed