Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemediciner, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 23-24. november, 2018. Kongres- og kulturhus Odeon, Odense

Emner: Avanceret emfysembehandling, Diseases of the pleura: infections and recurrent pleural effusions, Klagesager, Rehabilitering hos kronisk lungesyge, Differentialdiagnostiske undersøgelser ved mistanke om astm

 

Husk at man skal vedhæfte en motiveret ansøgning. Se venligst vedhæftede regler og ansøgningsskema. Man kan søge til alle typer kongresser af lungemedicinsk interesse.

 

Ansøgningsfrist er den 20. februar 2017.

Svar fås inden 15. marts 2017.

 

Husk at der er Nordic Lung Congress i år 10-12 maj i Visby på Gotland. Deadline for Early bird registration er 22. marts 2017. http://www.nlc2017.se/

 

Med venlig hilsen

 

FYL bestyrelse

Januar 2017