Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Care pathways for the selection of a biologic in severe asthma

ProfessorCeleste Porsbjerg

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Eur Respir J I Dato: 2017 Dec 07

Kommentar til artiklen:

Denne editorial fra European Respiratory Journal forfattet af en gruppe specialister inden for svær astma, adresserer problemstillingen biologisk behandling til astma. Hvilket præparat skal man vælge og hvad er den bedste strategi i forhold til varighed og eventuelt ophør? Evidensen på området er relativt svag, blandt andet foreligger der endnu ikke studier der sammenligner anti-IgE og anti-IL5. Men i klinisk praksis er præparaterne i brug, og der er derfor behov for kunne foretage disse valg. Artiklen præsenterer et forslag til en algoritme for valg af præparater hos den indviduelle patienter, til daglig klinisk brug, baseret på den nuværende viden. Hold øje med dette område – Opdateringer kan forventes!