Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Treatable traits: toward precision medicine of chronic airway diseases

ProfessorUffe Bødtger

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Eur Respir J I Dato: 2016 Feb 07

Kommentar til artiklen:

"Precision medicine" eller individ-centreret behandling har for mange en genklang af noget meget avanceret. Definitionen er da også til at snuble over: “..treatments targeted to the needs of individual patients on the basis of genetic, biomarker, phenotypic, or psychosocial characteristics that distinguish a given patient from other patients with similar clinical presentations”.
MEN.... artiklen her er inspirerende læsning som trækker emnet helt ned på jorden og ind i klinikken. Med fokus på at identificere pulmonale, ekstra-pulmonale og risikoadfærdsmæssige "treatable traits" dvs. symptomer/træk som er behandlelige, så leverer artiklen masser af brugbare anbefalinger til hverdagens vurdering og behandling af patienter med kroniske luftvejssygdomme. Forfatterne er fremtrædende forskere og klinikker inden for KOL og astma, og de har med dette indlæg tænkt meget bredt og adresserer de mange tilgængelige non-farmakologiske muligheder for mindskning af symptombyrde, dvs. for palliation af kronisk sygdom.

Denne artikel giver med andre ord klinikeren flere værktøjer i hænderne, og som gratis bonus så kan disse værktøjer bruges inden for mange andre lungemedicinske sygdomme, da de oplistede Treatable Traits genfindes i mange andre tilstande. Læs og nyd og se på dine patienter med nye øjne!