Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Diagnostic criteria for idiopathic pulmonary fibrosis:a Fleischner Society White Paper

Professor: Jesper Rømhild Davidsen 

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Lancet Respir Med I Dato: 2018 Feb

Kommentar til artiklen:

HRCT er en fundamental undersøgelsesmodalitet til diagnostik af IPF, som tager udgangspunkt i sandsynligheden for radiologisk præsentation af usual interstial pneumonia (UIP). I dette white paper review gennemgår specialister fra Fleischner Society forslag til opdaterede radiologiske kriterier for diagnostik af IPF. Den væsentligste forskel i.f.t. seneste IPF guideline fra 2011 er en udvidelse fra 3 til 4 kategorier af UIP præsentation. Denne ændring medfører, at man med høj sandsynlighed, og under fravær af anden kausalitet, nu kan diagnosticere IPF ved både typical og probable UIP præsentation uden behov for supplerende invasive diagnostiske undersøgelser. Dette er til forskel fra tidligere, hvor det alene var ved præsentation af definite (typisk) UIP, at invasiv diagnostik kunne udelades. De nye foreslåede radiologiske kriterier er endnu ikke implementerede i den kliniske guideline for IPF, men forventes at give anledning til netop en opdatering af denne i.l.a. 2018.

Abstract

This Review provides an updated approach to the diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), based on a systematic search of the medical literature and the expert opinion of members of the Fleischner Society. A checklist is provided for the clinical evaluation of patients with suspected usual interstitial pneumonia (UIP). The role of CT is expanded to permit diagnosis of IPF without surgical lung biopsy in select cases when CT shows a probable UIP pattern. Additional investigations, including surgical lung biopsy, should be considered in patients with either clinical or CT findings that are indeterminate for IPF. A multidisciplinary approach is particularly important when deciding to perform additional diagnostic assessments, integrating biopsy results with clinical and CT features, and establishing a working diagnosis of IPF if lung tissue is not available. A working diagnosis of IPF should be reviewed at regular intervals since the diagnosis might change. Criteria are presented to establish confident and working diagnoses of IPF.