Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

COMET: a multicomponent home-based disease-management programme versus routine care in severe COPD.

Professor: Nina Skavlan Godtfredsen 

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Eur Respir J I Dato: 2018; 51

Kommentar til artiklen:

Denne artikel af Kessler et al er et internationalt multicenterstudie for patienter med svær KOL, som sammenligner en intervention i hjemmet bestående af bl.a. selvbehandlingsplaner og telemonitorering, med usual care. Primære endepunkt, som ikke blev mødt, var reduktion i varighed af ikke-planlagte indlæggelser (alle årsager). Til gengæld fandt forfatterne betydeligt reduceret mortalitet i interventionsgruppen. Resultaterne støtter dermed et Cochrane-review fra 2017, som viser at selvbehandlingsplaner kan anbefales til patienter med KOL, hvis der er tale om standardiserede tiltag. I de fleste tidligere studier på området er der vist positive effekter på livskvalitet og indlæggelser, men ikke på mortalitet.

Abstract

The COPD Patient Management European Trial (COMET) investigated the efficacy and safety of a home-based COPD disease management intervention for severe COPD patients.
The study was an international open-design clinical trial in COPD patients (forced expiratory volume in 1 s <50% of predicted value) randomised 1:1 to the disease management intervention or to the usual
management practices at the study centre. The disease management intervention included a selfmanagement programme, home telemonitoring, care coordination and medical management. The primary
end-point was the number of unplanned all-cause hospitalisation days in the intention-to-treat (ITT) population. Secondary end-points included acute care hospitalisation days, BODE (body mass index,
airflow obstruction, dyspnoea and exercise) index and exacerbations. Safety end-points included adverse events and deaths.
For the 157 (disease management) and 162 (usual management) patients eligible for ITT analyses, allcause hospitalisation days per year (mean±SD) were 17.4±35.4 and 22.6±41.8, respectively (mean difference
−5.3, 95% CI −13.7 to −3.1; p=0.16). The disease management group had fewer per-protocol acute care hospitalisation days per year (p=0.047), a lower BODE index (p=0.01) and a lower mortality rate (1.9%
versus 14.2%; p<0.001), with no difference in exacerbation frequency. Patient profiles and hospitalisation practices varied substantially across countries.
The COMET disease management intervention did not significantly reduce unplanned all-cause hospitalisation days, but reduced acute care hospitalisation days and mortality in severe COPD patients.