Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Rheumatoid arthritis og KOL/ILD har øget mortalitet

Ny dansk forskning viser, at patienter med rheumatoid arthritis og samtidig KOL og interstitiel lungesygdom har betydeligt forøget mortalitet. Der synes behov for øget fokus på pulmonal involvering hos denne patientgruppe.

Link til studierne:

Increased mortality among patients with rheumatoid arthritis and COPD: A population-based study, Hyldgaard et al, Respiratory Medicine, Elsevier

A population-based cohort study of rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease: comorbidity and mortality, Hyldgaard et al, Annals of the Rheumatic Diseases, BMJ

COPD: an overlooked cause of excess mortality in patients with rheumatoid arthritis, Lancet Respiratory Medicine.