Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Alpha1-Antitrypsin Deficiency

Professor: Peter Lange

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: N Engl J Med I Dato: 2020 April

Kommentar til artiklen:

Alfa1-antitrypsinmangel har altid været en relevant tilstand for os der arbejder med patienter med luftvejsobstruktion.

Medicinrådets anbefaling vedrørende human alfa-1-antitrypsin som mulig standardbehandling til patienter med alvorlig mangel har gjort tilstanden endnu mere aktuel.

Den anbefalede reviewartikel fra New England Journal of Medicine giver et fremragende overblik over emnet.

Abstract

AAT is a protease inhibitor targeting neutrophil elastase. It prevents the destruction of tissue, particularly in the lung, from elastase activity. AAT deficiency is a genetic disorder characterized by pulmonary disease, especially emphysema and bronchiectasis, and hepatic disease.