Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Confronting and mitigating the risk of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis

Professor: Christian B. Laursen

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Eur Respir I Dato: 2020 Okt

Kommentar til artiklen:

Flere studier har indikeret at patienter med svær ARDS som følge af COVID-19 har en øget risiko for udvikling af pulmonal aspergillose (COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA)), som det f.eks. også tidligere er beskrevet ved ARDS som følge af influenza (Influenza-associated pulmonary aspergillosis (IAPA)). I nyligt publiceret artikel i ERJ gennemgås den nuværende viden om CAPA og forfatterne kommer med deres forslag til algoritme for screening og diagnostik af CAPA. Artiklen er særlig relevant da de nuværende CAPA studier primært er baseret på data fra før dexamethason er implementeret som en vigtig del af standard behandlingen ved ARDS som følge af COVID-19. Med øget anvendelse af immunsuppresion vil risikoen for udvikling af CAPA kunne være højere end først antaget. Kendskab til screening og diagnostik er derfor vigtig for alle læger der er involveret i behandling med COVID-19 patienter. De foreslåede algoritmer er desværre ikke tænkt integreret med de internationalt etablerede diagnostiske kriterier for invasiv pulmonal aspergillose (IPA) som ellers ligger til grund for generelle anbefalinger omkring diagnostik og behandling af IPA hos patienter med kritisk sygdom. Der vil derfor i fremtiden være behov for afklaring af hvorvidt screening, diagnostik og behandling af CAPA adskiller sig markant fra IPA eller principperne herfra umiddelbart kan overføres..  

Abstract

Cases of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA) are being increasingly reported and physicians treating patients with COVID-19-related lung disease need to actively consider these fungal co-infections