Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Chest Tube Drainage of the Pleural Space: A Concise Review for Pulmonologists

Professor: Uffe Bødtger

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Tuberc Respir Dis I Dato: 2018 Nov

Kommentar til artiklen:

Månedens artikel er ikke en forsknings-artikel men en praktisk og pragmatisk gennemgang af pleuradræn for lungemedicinere. Artiklen er særdeles velegnet til yngre læger på vej i specialet, men kan med fornøjelse læses af alle som håndterer patienter med pneumothorax, pleuraeffusioner og empyem.

Artiklen er fra 2018 og skrevet af professor José Porcel fra Lleida, Spanien. Han er en misundelsesværdig forsker som lykkes med at publicere relevant og pragmatisk forskning på hverdagens mange patienter.
Artiklen er lige relevant i dag som i dag 2018, og indeholder gode fotos af drænsystemer herunder permanente, tunnelerende dræn. God fornøjelse!