Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Rygning kan have skadelige effekter selv vedRygning kan have skadelige effekter selv vedophør før 30-årsalderen

Professor: Ole Hilberg

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Ugeskr Læger I Dato: 2021 Marts

Kommentar til artiklen:

Månedens artikel er af solide danske forfattere, en spændende statusartikel i ugeskriftet.

Den har allerede været diskuteret i dagspressen og man må selvfølgelig overveje om alle udsagn er lige godt underbyggede.

Et er dog sikkert, man skal undlade at starte tobaksrygning og stoppe (altså ikke piben) før end siden.  Budskabet bør få unge til at stoppe op og undlade at starte.