Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

 

Kære medlem af Dansk Lungemedicinsk Selskab

Foråret er kommet, og vi har snart sommeren i vente; vi har haft den første sommerdag.

Der er sket mange spændende ting på lungeområdet i efteråret og vinteren.

Tilskudsnævnet har nu barslet med sit seneste forslag, det 5. i rækken, vedr. tilskud til astma og KOL inhalationsmedicin. Det er ikke meget anderledes end det forrige og måske stadig ikke helt velafbalanceret. Som alle ved, er priserne på inhalationsmedicin heldigvis faldet, og forslaget vil næppe få den store konsekvens. Vi afventer dog behandling af forslaget i Lægemiddelstyrelsen.

Selskabet er i efteråret kommet med en ny KOL vejledning, som forenkler GOLD vejledningen, og der er blevet taget godt imod den hos mange medlemmer og de praktiserende læger.

Der er kommet ny overenskomst på de praktiserende læger, som de er allerede godt i gang med at implementere, hvor de i højere grad skal være ansvarlige for at følge KOL-patienten. Samtidig er der kommet fokus på opsporing af KOL med spirometri. Det synes dog ikke helt afklaret endnu, hvordan man sikrer kvaliteten bl.a. til spirometri i almen praksis. Der er for vores medlemmer oprettet kurser i spirometri - spirometri kørekortet. Man kunne i almen praksis overveje en light udgave.

Foreningen af Yngre Lungemedicinere og DLS afholder igen i år forskningsseminar d. 1.-2. juni, og vi vil meget opfordre såvel yngre som ældre forskningsspirer til at deltage. DLS har igen i år haft mulighed for at give rejselegater til 15 yngre lungemedicinere, og vi håber naturligvis, at de udover at deltage i kongresserne også vil deltage i forskningsseminaret, så vi alle kan nyde godt af deres forskning.

Angående forskning har DLS oprettet en forskningsfond, hvor vi ekstraordinært vil have to ansøgningsrunder i indeværende år, med første ansøgningsfrist 1. september 2018. Vi håber dermed at kunne støtte dansk forskning inden for det respiratoriske område. Opslag findes på hjemmesiden:https://www.lungemedicin.dk/foreningen/vedt%C3%A6gter.html

Ved bevilling af støtte fra Dansk Lungemedicinsk Selskabs forskningsfond vil ansøgeren kunne modtage optil 50.000kr.

Nordisk Lungekongres afholdes til næste år i Estland, se venligst NORAs (Nordic Respiratory Academy) hjemmeside https://www.nora.one/, som også indeholder mere information om nordisk samarbejde og tidsskriftet ECRJ.

Uddannelsesudvalget er ved at være klar med den nye målbeskrivelse, som indeholder flere allergologiske kompetencer. Målbeskrivelsen vil snarest blive sendt til sundhedsstyrelsen.

Selskabet er i gang med at styrke den postgraduate uddannelse. Der er bl.a. oprettet et HRCT kursus, som allerede er overtegnet med 80 deltagere. Vi takker for den store interesse og håber på, at succesen kan gentages på et senere tidspunkt. Derudover er vi i færd med at undersøge muligheden for at oprette postgraduat kursus i astma og palliation, ligesom vi regner med at det tidligere afholdte, meget populære kursus om ”Akut dyspnø” genoptages sidst på året.

Vi ser frem til de store kongresser ATS og ERS, hvor der netop nu er stor rabat ved tilmelding ved ERS. Derudover ser vi naturligvis også frem til årsmødet, hvor programmet allerede er fastlagt og kan ses på hjemmesiden.

God sommer til jer alle.

På bestyrelsens vegne

Ole Hilberg, Formand DLS

DLS logo