Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Rekruttering til et speciale er en investering i fremtiden. I et voksende speciale som lungemedicin, som varetager behandling af 2 store folkesygdomme KOL og Astma; én af de hyppigste cancersygdomme og hvis kompetencer er nødvendige i mange akutte tilstande, er fortsat rekruttering ikke blot en investering, men en nødvendighed. Det kræver, at rekruttering tænkes ind i dagligdagen. Forskning viser, at de yngste af vore kolleger, KBU-læger og studerende, baserer deres specialevalg på forbilleder blandt 1 og motivation fra ældre kolleger 2. Derfor er vi nødt til at inddrage de yngste læger i vores dagligdag.

For den unge læge er valg af speciale en milepæl i livet.

Læs mere her

document Ide katalog - DLS (74 KB)