Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

Vi har brug for flere medlemmer i DLO. Spørgsmålet er så om du har brug for DLO? Det kan kun fremtiden vise, men kontingentet er beskedent (200 DKR).

DLO er en interesseorganisation som skal varetage Danske Lungemedicineres faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. Vi har siden 1919 levet et meget stille liv fordi de fleste lungelægers interesser varetages af overlægeforeningen og YL.

DLO har primært relevans for læger i speciallægepraksis og omfanget af praksis og ansættelser i praksis fremover er ukendt, men pt. er det lavt.

DLO indgår i overenskomstforhandlingerne med Sygesikringen, men er koblet til DIMO (Danske Intern Medicineres Organisation) således at DIMO forhandler for lungelæger, kardiloger og gastroenterologer samlet. Vi er i DLO afhængige af vort medlemstal i forhold til de øvrige organisationer og derfor har vi brug for flere medlemmer. Vi er aktuelt kun 30 medlemmer.
Flemming Madsen opfordre alle der er eller planlægger at blive lungelæger til at indmelde sig i DLO.

Det kan ske ved at sende en mail med oplysning om navn, adresse og e-mail konto på  

Hilsen 

Flemming Madsen

Formand DLO