Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

lungemedicin webbilleder 58 optDansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde:  26.-27, 2021 november. Odense | Invitation | Tilmelding | Program | Dagsorden generalforsamling |  Livestreaming link (2020)

 FYL årsmøde 25 November, Odense

Emner: KOL, Erhvervsrelaterede Lungesygdomme, Uddannelse og rekruttering, Lungefysiologi og søvnapnø, Interstitiel Lungesygdom

 

 

Det primære formål med kampagnen Pust liv i din hverdag:

  • At bidrage til at flere borgere opdager de har KOL (eller andre lungesygdomme)
  • At flere med symptomer på KOL søger læge for at få lavet en lungefunktionsmåling

Lungeforeningens rolle i kampagnen

Lungeforeningen er medafsender på alt kampagnemateriale og lunge.dk er vært for kampagnehjemmesiden pustliv.dk

Lungeforeningens facebookside vil fungere som kampagnesite i kampagneugerne.

Materialer, inspirationskatalog og samarbejde

En lang række samarbejdspartnere sørger for, at borgere i kampagneperioden møder kampagnens

budskaber mange steder fx hos deres praktiserende læge, i kommunen og på apoteket.

Se inspirationskatalog med forslag til, hvordan du kan hjælpe med at sprede budskabet, hvis du også vil bakke op om kampagnen.

Information om kampagnen og bestilling af materiale findes på pustliv.dk

Som led i regeringens lungesatsning er der i øjeblikket lang række værdifulde tiltag i gang på lungeområdet.

Hold øje med nyt på lunge.dk