Velkommen til Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab formål er at arbejde for optimal behandling, forebyggelse og forskning blandt mennesker med lungesygdomme. Dette opnås ved at sikre kvalitet i uddannelse, forskning, samarbejde og tværfaglighed.

Dansk Lungemedicinsk Selskab har repræsentanter i Danmarks Lungeforening og indgår i Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) samt European Respiratory Society.

fb artDansk Lungemedicinsk Selskab har mere end 10 stående udvalg indenfor f.eks. telemedicin, retningslinjer m.m. og deltager med repræsentanter i forskellige udvalg under Sundhedsstyrelsen. Foreningen af Yngre Lungemedicinere, som repræsenterer næste generation af lungemedicinske speciallæge, er organiseret under Dansk Lungemedicinsk Selskab.

Dansk Lungemedicinsk Selskab er det faglige selskab for dig, som vil skabe bedre vilkår for vore lungepatienter nu og i fremtiden.

Næste Årsmøde: 29-30. november, 2019. Odense

Emner: Lungecancer, hoste, allergi m.m.

 

 

I forårets Snot or not kampagne sætter Astma-Allergi Danmark fokus på, at en aktiv hverdag med pollenallergi, høfeber og astma er mulig, hvis man er velbehandlet. Kampagnen foregår i maj måned.
I forbindelse med kampagnen vil Astma-Allergi Danmark gerne være synlige for patienter i lægepraksis og på hospitaler ved hjælp af kampagnematerialet. Vi håber derfor, at dit arbejdssted/ klinik/ afdeling har lyst til at deltage.
Få tilsendt en kampagnekasse
Vil du være med til at informere om sammenhængen mellem høfeber og astma, sender vi en kampagnekasse, som kan stå i venteværelset eller i receptionen, så patienterne kan tage en pakke lommetørklæder med i tasken, når de går.
Kampagnematerialet består af informationsfoldere, plakater og pakker med lommetørklæder til patienterne. Derudover kommer kampagnen til at bestå af kampagnesiden www.snotornot.dk, pressemeddelelser, aktiviteter på vores sociale medier, medlemstiltag og medlemstilbud.
Hvis du har lyst til at deltage og modtage kampagnekassen, så send en mail til Rådgivningschef Betina Hjorth på med oplysninger om, hvor kassen skal sendes hen