1. Hvad er lungemedicin?

Specialet lungemedicin webbilleder 12lungemedicin varetager diagnostik og behandling af sygdomme i lunger, bronkier, lungehinder og mediastinum:

Sygdommene i specialet omfatter blandt andet

 • Obstruktive lungesygdomme, blandt astma og KOL, emfysem og alfa-1-antitrypsin mangel.
 • Infektiøse lungesygdomme: tuberkulose, pneumoni, lungeabsces, empyem, kroniske lungeinfektioner.
 • Maligne lidelser i lunger og pleura.
 • Interstielle lungesygdomme
 • Obstruktiv søvnapnø
 • Arbejdsbetingede og medikamentelt betingede lungesygdomme
 • Lungetransplanterede patienter

2. Hvad laver man som lungemediciner?

De fleste lungemedicinere arbejder på hospital, nogle i speciallægepraksis, og andre i forskning eller indenfor medicinalindustrien.

lungemedicin webbilleder 41På hospitalsafdelinger undersøger og behandler man patienter både ambulant og under indlæggelse, og arbejdet varierer derfor mellem ambulatorium arbejde og stuegang i hverdage, og vagtarbejde aften/nat og weekender med mere akutte patienter.

Specialet indeholder også en del procedurer, så som bronkoskopier, transtorakale lungebiopsier, pleuracentese og pleuradrænanlæggelse.

3. Hvorfor vælge lungemedicin som speciale?

 • En varierende hverdag
 • Både akutte og kroniske patienter
 • Dage med akut arbejde og dage med elektive procedurer
 • Intern medicin blandet med mange ”kirurgiske” færdigheder
 • Aktivt forskermiljø
 • Godt kollegialt netværk!

4. Hvordan bliver man lungemediciner?

lungemedicin webbilleder 52Adgangskrav

 • Basisuddannelse (KBU / Turnus)
 • 1 års introduktionsstilling i Intern medicin

Hoveduddannelse: 5-årige blokansættelser: 12 hoveduddannelser på landsplan (~ 14 i 2008)

I Region Øst: 2 x 15 måneder på funktionsbærende enhed + 2 x 15 måneder på højt specialiseret enhed.

Du kan se målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

I dag er der ca. 80 i Danmark, og behovet vil i fremtiden være næsten det dobbelte.

Så der mangler speciallæger i lungemedicin, og der er mange gode og spændende jobmuligheder med en speciallægeuddannelse i lungemedicin.

5. Bilag, attester, porteføjle, målbeskrivelse

5.1. Litteraturs kanon

  pdf Findes her (20.91 MB)

6. Kurser

6.1. Generelle 

 • lungemedicin webbilleder 34SOL1 (via De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse se her )
 • SOL2 (via sundhedsstyrrelsen se her )
 • SOL3 (via De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse se her )

6.2.  Specialeorienteret Intern medicin

 • Akut medicin/De 8 selskabers kursus 5 dage
 • Rationel Farmakoterapi 2 dage
 • Neurologi og Psykiatri 2 dage
 • Klinisk beslutningsteori 1 dage
 • Klinisk onkologi for intern medicinere 2 dage
 • Den ældre patient 2 dage

Annoceres på www.dsim.dk

6.3. Lungemedicinske kurser

Ved nogle specialekurser kræves der forberedelse i form af medbragte cases og besvarelse af MCQ for at man få kurset godkendt. De specifikke krav kan både fremgå i kursusbeskrivelserne og/eller specificeres af delkursuslederen, når der sendes kursusmarteriale rundt.

6.3.1. Ved spørgsmål angående tilmelding, framelding mv kan du kontakte:

Charlotte Holm Müller
Lægesekretær, Sekretær for lungemedicinske kurser
Medicinsk/Lungemedicinsk Ambulatorium
Medicinsk afdeling
Vestermarksvej 13, st.
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
4000 Roskilde
E-mail:

6.3.2. Ved mere overordnede forhold kan du kontakte:

Hovedkursusleder Goran Nadir Salih
Uddannelsesansvarlig Overlæge for Lungemedicin
Medicinsk Sekretariat
Medicinsk afdeling, Lungemedicin
Vestermarksvej 9, 3. sal
Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Ved spørgsmål om de enkelte kurser eller tilmelding (hvis du er startet før 1. september 2015) skal du kontakte de enkelte delkursusledere

6.3.3. pdf 2018-2023 Kursus dage (341 KB)

pdf Generelt om den nye kursus rækkefølge (60 KB)

Her er også information omkring overgangsordning

6.3.4. Information omkring de nye kurser

 1. pdf Kursus i klinisk respirationsfysiologi (301 KB)
 2. pdf Kursus i KOL og NIV (113 KB)
 3. pdf Kursus i astma (311 KB)
 4. pdf Kursus i allergi (307 KB)
 5. pdf Kursus i pulmonale infektioner (297 KB)
 6. pdf Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse (297 KB)
 7. pdf Kursus i invasiv diagnostik (325 KB)
 8.   pdf Kursus i interstitielle lungesygdomme (304 KB)

Ved nogle specialekurser kræves der forberedelse i form af medbragte cases og besvarelse af MCQ for at man få kurset godkendt. De specifikke krav kan både fremgå i kursusbeskrivelserne og/eller specificeres af delkursuslederen, når der sendes kursusmarteriale rundt.

6.4. Forskningstræning

 • 10 dages  kursus
 • 10 dages selvstændig arbejde

7. Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse

8.  Udlandet

 • HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists)