1. Hvad er lungemedicin?

Specialet lungemedicin varetager diagnostik og behandling af sygdomme i lunger, bronkier, lungehinder og mediastinum:

Sygdommene i specialet omfatter blandt andet

 • Obstruktive lungesygdomme, blandt astma og KOL, emfysem og alfa-1-antitrypsin mangel.
 • Infektiøse lungesygdomme: tuberkulose, pneumoni, lungeabsces, empyem, kroniske lungeinfektioner.
 • Maligne lidelser i lunger og pleura.
 • Interstielle lungesygdomme
 • Obstruktiv søvnapnø
 • Arbejdsbetingede og medikamentelt betingede lungesygdomme
 • Lungetransplanterede patienter

2. Hvad laver man som lungemediciner?

De fleste lungemedicinere arbejder på hospital, nogle i speciallægepraksis, og andre i forskning eller indenfor medicinalindustrien.

På hospitalsafdelinger undersøger og behandler man patienter både ambulant og under indlæggelse, og arbejdet varierer derfor mellem ambulatorium arbejde og stuegang i hverdage, og vagtarbejde aften/nat og weekender med mere akutte patienter.

Specialet indeholder også en del procedurer, så som bronkoskopier, transtorakale lungebiopsier, pleuracentese og pleuradrænanlæggelse.

3. Hvorfor vælge lungemedicin som speciale?

 • En varierende hverdag
 • Både akutte og kroniske patienter
 • Dage med akut arbejde og dage med elektive procedurer
 • Intern medicin blandet med mange ”kirurgiske” færdigheder
 • Aktivt forskermiljø
 • Godt kollegialt netværk!

4. Hvordan bliver man lungemediciner?

Adgangskrav

 • Basisuddannelse (KBU / Turnus)
 • 1 års introduktionsstilling i Intern medicin

Hoveduddannelse: 5-årige blokansættelser: 12 hoveduddannelser på landsplan (~ 14 i 2008)

I Region Øst: 2 x 15 måneder på funktionsbærende enhed + 2 x 15 måneder på højt specialiseret enhed.

Du kan se målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

I dag er der ca. 80 i Danmark, og behovet vil i fremtiden være næsten det dobbelte.

Så der mangler speciallæger i lungemedicin, og der er mange gode og spændende jobmuligheder med en speciallægeuddannelse i lungemedicin.

5. Bilag, attester, porteføjle, målbeskrivelse

5.1. Litteraturs kanon

  pdf Findes her (20.91 MB)

6. Kurser

6.1. Generelle 

 • SOL1 (via De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse se her )
 • SOL2 (via sundhedsstyrrelsen se her )
 • SOL3 (via De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse se her )

6.2.  Specialeorienteret Intern medicin

 • Akut medicin/De 8 selskabers kursus 5 dage
 • Rationel Farmakoterapi 2 dage
 • Neurologi og Psykiatri 2 dage
 • Klinisk beslutningsteori 1 dage
 • Klinisk onkologi for intern medicinere 2 dage
 • Den ældre patient 2 dage

Annoceres på www.dsim.dk

6.3. Lungemedicinske kurser

6.3.1. Ved spørgsmål angående tilmelding, framelding mv kan du kontakte:

Sekretær for hovedkursusleder
Kvalitetskoordinator
Majken Søndergaard Nielsen
Medicinsk Sekretariat , Vestermarksvej 9, 3.sal
Sygehusvej 10
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
4000 Roskilde

6.3.2. Ved mere overordnede forhold kan du kontakte:

Hovedkursusleder
Overlæge Goran Nadir Salih
Medicinsk Afdeling, Lungemedicin.
Medicinsk Sekretariat, Vestermarksvej 9, 3.sal
Sygehusvej 10
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
4000 Roskilde

Ved spørgsmål om de enkelte kurser eller tilmelding (hvis du er startet før 1. september 2015) skal du kontakte de enkelte delkursusledere

6.3.3. pdf 2016-2021 Kursus dage (439 KB)

6.3.4. pdf Generelt om den nye kursus rækkefølge (60 KB)

Her er også information omkring overgangsordning

6.3.5. Information omkring de nye kurser

 1.  Kursus i klinisk respirationsfysiologi
 2.  Kursus i KOL og NIV
 3.  Kursus i astma og allergi
 4.  Kursus i pulmonale infektioner
 5.  Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse
 6.  Kursus i invasiv diagnostik
 7.  Kursus i interstitielle lungesygdomme

6.4. Forskningstræning

 • 10 dages  kursus
 • 10 dages selvstændig arbejde

7. Sekretariatet Lægelig Videreuddannelse

8.  Udlandet

 • HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists)