Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse Region Øst

Ledreborg Allé 40 st.

2820 Gentofte

Tlf. 39 75 06 80

Email: 

Web: www.laegeuddannelsen.dk

 

Videreuddannelsesrådet består af:

1) Formand, Helle Andreasen

2) Nanna Helmer, sekretariatet

3) Udd.ansvarlige ovl. fra involverede afd.

4) Thomas Lund, FYL repræsentant

5) repræsentant fra YL. 

Se kompetenser i for de forskellige forløb her

Ansættelsesforløb

Ny sammensætning træder i kraft pr 1/11-2013 for nyansatte

Start 1. maj Forløb 1  Forløb 2  Forløb 3 
1. år Roskilde  Holbæk  NOH Hillerød 
2. år  HVH  Næstved  Gentofte 
3. år  HVH  Næstved/RH 6mdr.  BBH 
4. år Gentofte Holbæk BBH
5. år Roskilde Gentofte NOK Hillerød

 

Start 1. november Forløb 1  Forløb 2  Forløb 3 
1. år HVH  NOH Hillerød  Herlev 
2. år  Næstved  Roskilde  BBH 
3. år  Næstved/RH 6mdr.  Roskilde  BBH 
4. år HVH Gentifte Gentofte
5. år Gentofte NOH Hillerød Herlev