Støtte til forskningsprojekter – økonomisk så vel som formidling af viden

Siden 1993 har Danmarks Lungeforenings Fond uddelt midler til forskningsprojekter inden for lungesygdomme. Vi har
gennem tiden støttet mange projekter. Selv om vi hver gang får ansøgninger om støtte, der er langt over den ene million
kroner, vi som regel kan uddele, oplever vi, at det gør en forskel.


Danmarks Lungeforenings Fond har naturligvis både et stort ønske og en ambition om også at kunne støtte lungeforskning
i fremtiden. Vi glæder os dagligt over, at mange ambitiøse forskere ønsker at lægge deres kræfter i at opdyrke ny viden
om behandling og forløb af lungesygdomme. Og vi gør alt, hvad vi kan for at understøtte, at den viden bliver formidlet og
delt, fx i Lungeforeningens medlemsblad, for vi fx dedikerede Lungenyt 3, 2019 til et tema om forskning og på vores
hjemmeside, hvor vi bl.a. har samlet viden på siden Forskning i lungesygdomme | Lungeforeningen I forbindelse med
udbredelsen af COVID-19, har vi også samlet forskningsviden her: COVID-19 forskningsprojekter | Lungeforeningen
Har du ny forskning, som du gerne vil formidle videre, så tag endelig fat i Lungeforeningens sekretariat på
så vi ved fælles hjælp, når ud til flere.


Måske du også har hørt om vores målrettede indsats for at øge midler til lungeforskning og generelle aktiviteter på børne-
og ungeområdet gennem stiftelsen af Børnelungefonden i 2014. Her er vi lykkedes med at uddele knap 16 mio. kr. til
forskning over de sidste tre år. Desværre er der ikke midler til en uddeling i år, da midlerne hvert år er kommet som en
donation af de indsamlede midler fra Team Rynkeby Fondens Skoleløb, der på grund af COVID-19 ikke kunne gennemføres
i år. Sammen med Team Rynkeby Fonden arbejder vi hårdt på at kunne gennemføre et skoleløb i 2021.
Herudover har vi gjort flere fonde opmærksomme på behovet for forskning inden for lungesygdomme, og vi er
taknemmelige for at opleve en større villighed for at støtte lungeforskningen.
Vi glæder os til årets uddeling!

 

Torben Mogensen og Anne Brandt