pdf Generel info om ny kursusrække foreløbig Populær

Af 3117 downloads

Download (pdf, 60 KB)

Generel info om ny kursusrække 221215.pdf

Generel info om ny kursusrække foreløbig

Information om ny kursusrække i specialespecifikke kurser i intern medicin: lungemedicin 

NYT: 

Godkendt i Sundhedsstyrelsen 18.12.15

Kursusprogrammet er således endeligt vedtaget og får effekt fra 1. januar 2016

 

Kære hoveduddannelseslæge i intern medicin: lungemedicin 

Dansk Lungemedicinsk Selskab har arbejdet på at omlægge kursusrækken og administrationen af de specialespecifikke kurser i lungemedicin for at følge den faglige udvikling i specialet og for at imødekomme ønsker fra tidligere og nuværende kursister samt Dansk Lungemedicinsk Selskab, kursusledere og Foreningen af Yngre Lungemedicinere. 

Dette får betydning for stort set alle hoveduddannelseslæger i specialet, og du skal derfor læse nedenstående meget grundigt – specielt angående tilmeldingsprocedure, hvor der er meget væsentlig information. Kurserne er som bekendt obligatoriske. 

Den ændrede kursusrække har effekt fra 1. januar 2016. 

Det medfører følgende ændringer: 

Nye kurser – se nedenfor 

Alle kurser afholdes årligt i stedet for hvert andet år 

Nye HU-læger modtager i begyndelsen af hoveduddannelsesforløbet et kursusprogram fra central kursussekretær 

Fast kursusrækkefølge hvor det ene kursus bygger oven på de forrige 

Endnu mere koordineret emnevalg på de enkelte kurser for at sikre klinisk relevans af kurserne og undgå overlap 

Oprettelse af kursusmanualer for hvert enkelt kursus, hvor praktiske informationer og kursusprogram fremgår – kan tilgås på www.lungemedicin.dk. 

Hvis du allerede er begyndt at tage specialespecifikke kurser, kan der muligvis være overlap mellem den gamle og den nye ordning. Det er naturligvis vigtigt, at alle hoveduddannelseslæger får samme kvalitet i kursusrækken, og nedenfor kan du se 

hvilke kurser på ny ordning, du skal tage, hvis du er startet på kurser på gammel ordning. 

Hvis man på gammel ordning mangler: 

Skal man på ny ordning tage: 

Obstruktive lungesygdomme 

Kursus i astma og allergi 

Kursus i KOL og NIV 

Interstitielle lungesygdomme 

Kursus i interstitielle lungesygdomme 

Invasiv diagnostik 

Kursus i invasiv diagnostik 

Respirationsfysiologi 

Kursus i klinisk respirationsfysiologi 

Allergologi 

Kursus i astma og allergi 

Pulmonale infiltrater 

Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse 

Kursus i pulmonale infektioner 

Pleurasygdomme 

Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse 

Tilmeldingsprocedure 

HU-læger med opstartet uddannelse 1. september 2015 eller senere: 

Du modtager mail fra kursussekretær med kursusdatoer for hele din hoveduddannelse og bliver automatisk meldt til. Du skal altså ikke foretage dig noget. Ved spørgsmål, eller hvis du ikke hører noget, skal du kontakte kursussekretær for hovedkursuslederen (se nedenfor). 

Hvis kursusrækken godkendes i Sundhedsstyrelsen, skal du i 2016 deltage på kursus i klinisk respirationsfysiologi og kursus i KOL/NIV. 

HU-læger med opstartet uddannelse før 1. september 2015: 

ALLE kurser du har tilmeldt dig er annulleret. Du skal derfor foretage fornyet tilmelding til de kurser du mangler – jvf skemaet ovenfor. Tilmelding foregår direkte til delkursusleder (se kursusmanual på www.lungemedicin.dk) og du skal oplyse: 

  • Præcis hvilke kurser, du ønsker at deltage i 
  • Datoer på de ønskede kurser 
  • Info om at du er i hoveduddannelse i lungemedicin 
  • Præcis arbejdsadresse 
  • Permanent mobiltelefonnummer 
  • Permanent mail-adresse 
  • Forventet dato for afsluttet hoveduddannelse 

Afhængigt af hvor mange tilmeldinger de enkelte kurser får, kan du tildeles plads året efter – der vil naturligvis blive prioriteret således, at HU-læger, som snart afslutter uddannelsen, får plads først. 

Spørgsmål 

Ved spørgsmål angående tilmelding, framelding mv kan du kontakte: 

Sekretær for hovedkursusleder 

Gitte Heidi Agerskov
Sekretær for afd. Ledelsen
Lungemedicinsk Afdeling J
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 2, Indgang 87, 1.sal, 5000 Odense C

Ved mere overordnede forhold kan du kontakte: 

Hovedkursusleder 

Goran Nadir Salih
Ledende overlæge
Lungemedicinsk Afdeling J
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 2, Indgang 87, 1.sal, 5000 Odense C

Ved spørgsmål om de enkelte kurser eller tilmelding (hvis du er startet før 1. september 2015) skal du kontakte de enkelte delkursusledere (fremgår af kursusmanual tilgængelige på www.lungemedicin.dk).