pdf Forskningstræning Populær

1083 downloads

Forskningstræning

Attestation for gennemført forskningstræning

 

Navn:
CPR.nr.:
Projekttitel………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Vejleder(e)
Kursus Sted og dato Kursusleders underskrift
Generelt kursus i
forskningsmetodologi
(obligatorisk)
Opfølgningskursus, speciale-
/specialegruppespecifikt
(obligatorisk)
Mundtlig præsentation
Titel Sted og dato Godkendt
Bedømmeres underskrifter
Forskningstræningen godkendt.
Dato:
Underskrift………………………………..